image 1 image 2 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3 image 3
 

 

DEPARTAMENTI I AUTOMATIKES

 

Përgjegjës: Dr.Gentian Dume

 

 

 

 

 

Departamenti i Automatikes ne perberjen e tij ka nje personel akademik efektiv dhe te ftuar si me poshte:

Profesore                        2
Profesore.as.                   2
Doktor                            7
Pedagoge                       12
As/Pedagoge                   2

Pedagoge efektive:

Prof.Dr. Aida Spahiu CV
Prof.Dr. Orion Zavalani CV
Prof.As.Dr.Astrit Bardhi CV
Prof.As.Dr.Genci Sharko CV
Dr.Thoma Koblara CV
Dr. Alfred Pjetri CV
Dr. Gentian Dume CV
Dr. Margarita Gjonaj CV
Dr. Arnisa Myrtellari CV
Dr. Donald Selmanaj CV
Dr. Miranda Harizaj
Msc. Denis Panxhi CV
Msc. Darjon Dhamo CV
Msc. Jonadri Bundo CV

Laborante:

Ing. Miranda Ekmekciu
Ing. Mimoza Berberi
Msc. Kajdi Dalanaj

Pedagoge te ftuar:

Prof.Dr. Ymer Luga
Prof. Petrika Marango
Msc. Igi Bisha
Msc. Enklarida Xhelaj

Departamenti i Automatikes ka 4 Laboratore:

  • Laboratori i Automatikes
  • Laboratori Makinave Elektrike
  • Laboratori i Transmisioneve Elektrike
  • Laboratori Matjeve Elektrike
  •